Informacje dla rodziców dotyczące rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Godziszce na rok szkolny 2020/2021

  1. PROCEDURA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  2. HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  3. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM  W GODZISZCE ROK SZKOLNY 2020/2021
  4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY  W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE ROK SZKOLNY 2020/2021
  5. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Potrzebne dokumenty można wydrukować ze strony szkoły  lub pobrać od 2 marca w sekretariacie szkoły.