Administracja:

Renata Sermak

Pracownicy obsługi:

Dawid Prusak

Jacek Noga

Maria Gębala

Irena Gluza

Anna Sidzina

Maria Loranc

Sabina Klaczek

Wanda Migdał

Lucyna Satława

Jolanta Tlałka

Józefa Nikiel

Izabela Pszczółka