mgr Żaklina Stwora – Dyrektor Szkoły, język polski

mgr Halina Lenczowska–Olek – Wicedyrektor Szkoły, biologia

mgr Lucyna Stankiewicz – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy II

mgr Ewa Katana –  nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy III

mgr Mirosława Dudys – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy Ia

mgr Bożena Janik-Marekwica – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy Ib

mgr Katarzyna Jagosz – język polski, wychowawca klasy V

mgr Maria Chojna-Kruczek – matematyka, wychowawca klasy VIa

mgr Anna Sajbor – język angielski, wychowawca klasy VIb

mgr inż.  Anna Skórzak – informatyka, matematyka, wychowawca klasy VIIa

mgr Andrzej Kowalczyk – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy VIIb

mgr Monika Jakubiec – informatyka, matematyka, fizyka, (urlop)

mgr Dominika Bednarz – geografia, przyroda, wychowawca klasy IVa

mgr Sabina Janica –Wojaczek – język polski, wychowawca klasy IVb

mgr Tomasz Pyjur – religia, informatyka

mgr Tomasz Wiatrowski – religia, wychowawca kl. VIIIa

mgr Magdalena Polek – język angielski, wychowawca klasy VIIIb

mgr Anna Mazurek – język niemiecki

mgr Beata Stańczak – wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Jurczyk – wychowanie fizyczne

mgr Arkadiusz Paluch – chemia

mgr Aleksandra Hamerlak – geografia, przyroda(urlop)

mgr Piotr Górny – muzyka, zajęcia techniczne

mgr Anna Gajda – fizyka

mgr Sebastian Jonik – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Barbara Legierska – logopeda

mgr Marzena Stefaniak – biblioteka

mgr Magdalena Matlak – pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne

mgr Paulina Kogut – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Agata Dobija – świetlica