mgr Żaklina Stwora – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce

mgr Halina Lenczowska – Olek – Wicedyrektor