DOKUMENTY SZKOLNE:

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

PROCEDURA PRZEBYWANIA OSÓB NA TERENIE SZKOŁY

I.PROCEDDURY REAGOWANIA – ZAGROŻENIA FIZYCZNE

II.PROCEDDURY REAGOWANIA – BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE

UBEZPIECZENIE: